Wo kann man Periactin kaufen?, Periactin posologia