Comment commander Augmentin, Chống chỉ định thuốc augmentin